Współpraca z partnerami przemysłowymi w kraju

Współpraca z partnerami przemysłowymi zagranicą

Umowy przedstawicielstwa firm zagranicznych

CEDRAT SMARTEC Woelfel

Współpraca z partnerami akademickimi

Promocja nauki i techniki

  • Inteligentny most

    Projekt realizowany we współpracy z IPPT PAN oraz Centrum Nauki Kopernik, którego celem jest wizualizacja on-line sił przekrojowych i przemieszczeń w moście średnicowym, połączona z ważeniem przejeżdżających pociągów.

    inteligentny most

cnk